Nuttige documenten

Hieronder vind je een reeks nuttige documenten terug (PDF download)

Gelieve het toepasbare document af te printen, verder in te vullen en door te sturen naar info@tcterlinden.be of in het bakje van Greet Gheeraert op de club te leggen. We zorgen dan voor de nodige stempels en handtekeningen

  

Ter Linden privacyverklaring (GDPR)

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC TER LINDEN VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Bij een sportongeval op de club:

Ethias sportongeval aangifte formulier 

Gelieve het toepasbare document af te printen, verder in te vullen en door te sturen naar info@tcterlinden.be of in het bakje van Greet Gheeraert op de club te leggen. We zorgen dan voor de nodige stempels en handtekeningen.

Stuur het zelf niet naar Ethias want het moet gebeuren via een applicatie waar alleen het bestuur toegang toe heeft.

 

Mutualiteit document:

Voor het aanvragen van een tussenkomst bij:

Helan ziekenfonds lidgeld (vroeger: OZ)

Helan ziekenfonds sportkampen (vroeger: OZ)

Christelijke mutualiteit lidgeld (CM)

Christelijke mutualiteit sportkampen

Socialistische mutualiteit lidgeld (Voorzorg)

Socialistische mutualiteit jeugdkampen (Voorzorg)

LM mutualiteit - sport en fitness

Partena ziekenfonds lidgeld