Nuttige documenten

Hieronder vind je een reeks nuttige documenten terug (PDF download)

  

Ter Linden privacyverklaring (GDPR)

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC TER LINDEN VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Bij een sportongeval op de club:

Ethias sportongeval aangifte formulier 

Gelieve dit formulier zoveel als mogelijk zelf in te vullen en dan aan het bestuur te bezorgen of te scannen en emailen naar bestuur@tcterlinden.be . Stuur het zelf niet naar Ethias want het moet gebeuren via een applicatie waar alleen het bestuur toegang toe heeft. 

Mutualiteit document:

Voor het aanvragen van een tussenkomst bij:

Onafhankelijk ziekenfonds (OZ)

Christelijke mutualiteit (CM)

Christelijke mutualiteiten - Sportkampen

Multiplus mutualiteit

Socialistische mutualiteit (Voorzorg)