feest

40 jaar Ter Linden

Beste Terlindenaars,

Een tweetal weken geleden vierden we samen met velen onder jullie het 40 jarig bestaan van onze Club, tezamen met de inhuldiging van ons nieuwe terras.

Dat dit een groot succes was, moet ik jullie niet vertellen.....Tegen alle verwachtingen in waren de weergoden ons nog gunstig gezind, en met een opkomst van zo'n 200 leden, mogen we gerust spreken van een memorabele avond !