Nuttige documenten

Hieronder vind je een reeks nuttige documenten terug (PDF download)

  

Bij een sportongeval op de club:

Ethias sportongeval aangifte formulier 

Gelieve dit fotmulier zoveel als mogelijk zelf in te vullen en dan aan het bestuur te bezorgen of te scannen en emailen naar bestuur@tcterlinden.be . Stuur het zelf niet naar Ethias want het moet gebeuren via een applicatie waar alleen het bestuur toegang toe heeft. 

Mutualiteit document:

Voor het aanvragen van een tussenkomst bij:

Onafhankelijk ziekenfonds (OZ)

OZ501 Tegemoetkoming Jeugdactiviteiten (OZ)

Christelijke mutualiteit (CM)

Liberale mutualiteit

Socialistische mutualiteit (Voorzorg) - Sportkampen

Socialistische mutualiteit (Voorzorg) - Sportvoordeel

Mutualiteit spoorbedienden