Zondag 15 januari 2017: Noordelijk Eiland te Wintam (Waar Schelde en Rupel samenvloeien)

Bij de aanleg van de Nieuwe Zeesluis is een eiland ontstaan tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. 50 ha natuurgebied, gegroeid uit de baggerspecie die tijdens de aanleg van het kanaal vrijkwam.

Nu de place to be om naar vogels te kijken: watervogels, steltlopers, sternen, ganzen, en roofvogels, je vindt ze er allemaal..

Alle info in bijgevoegde flyer / affiche of neem er een mee aan het infobord.

Datum evenementje: 
Sunday, 15 January, 2017 (All day)
Facebook